Våre arrangement

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører flere arrangement gjennom året, og hvert år i juni inviterer vi til Digitaliseringskonferansen.