Hopp til hovudinnhald

Korleis arbeide med Brukardialog og klart språk

Innbyggjarar i Noreg skal få korrekt og klar informasjon om sine rettar, plikter og molegheiter. Dei skal ha tilgang til informasjon om statens verksemd, og dei skal bli invitert til å delta i utforminga av politikk, ordninger og tenester.

Innbyggjarar i Noreg skal få korrekt og klar informasjon om sine rettar, plikter og molegheiter. Dei skal ha tilgang til informasjon om statens verksemd, og dei skal bli invitert til å delta i utforminga av politikk, ordninger og tenester.