Verktøy og metoder innen innovasjon

Det finnes mange gode innovasjonsverktøy. Her finner du noen eksempler som kan hjelpe deg.

Tren innovasjonsmuskelen

Å komme i gang med innovasjon handler om å trene opp ferdigheter og bygge erfaringer underveis. Det finnes en rekke verktøy og metoder som egner seg for innovasjonsprosesser. Noen passer for deg som er helt ny i faget. Andre er tilpasset deg som allerede er i gang og søker nytt påfyll. Her samler vi noen eksempler som du kan bruke i ditt arbeid.

De sju innovasjonstrinnene

De sju innovasjonstrinnene, oversatt etter en modell fra Nesta i Storbritannia:

Modell som viser de sju trinnene i en innovasjonsprosess: muligheter og utfordringer, generere ideer, utvikle og teste, argumentere og vurdere, levere og implementere, spredning og skalering og til slutt systemendring.
NESTA

De syv innovasjonstrinnene synliggjør at arbeidet med innovasjon har mange faser, og at prosessen ikke er lineær. Innovasjon handler om å gå hele veien fra å identifisere utfordringer og ideer til løsning, via ulike faser med testing og implementering til skalering og systemendring. Modellen er utviklet av NESTA. Mer om de ulike fasene finner du på NESTAs nettsted.

Mange veier til Rom

Verktøyene vi presenterer er ment som inspirasjon og hjelp på veien. Noen egner seg for komplekse prosesser, andre er enkle metoder du kan teste ut i mindre skala. De er valgt fordi erfaring viser at de er relevante og egner seg for offentlig sektor. Dette er ikke de eneste anbefalte verktøyene.

OPSIs verktøykasse

Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) har samlet flere hundre gratis verktøykasser slik at du kan finne den som passer dine behov.

Tips oss om andre verktøy

Vi ønsker å videreutvikle ”verktøykassen” sammen med dere. Har du tips om andre gode verktøy, hører vi gjerne fra deg. Da kan flere innovatører få hjelp på veien.

Kontakt