Verktøy og metoder innen innovasjon

Det finnes mange gode innovasjonsverktøy. Her finner du noen eksempler som kan hjelpe deg.

Tren innovasjonsmuskelen

Å komme i gang med innovasjon handler om å trene opp ferdigheter og bygge erfaringer underveis. Det finnes en rekke verktøy og metoder som egner seg for innovasjonsprosesser. Noen passer for deg som er helt ny i faget. Andre er tilpasset deg som allerede er i gang og søker nytt påfyll. Denne oversikten er på ingen måte utfyllende, men vi har samlet noen eksempler du kan bruke i ditt arbeid:

Design

Designtilnærminger, som tjenestedesign og systemisk design, er menneskeorienterte og tar utgangspunkt i behov.

Framsyn- og scenariometodikk

Framsyn kan bidra til at tjenesteutviklingen vår er langsiktig – ved å ta høyde for samfunnets og menneskers framtidige behov.

Den triple diamanten

Den triple diamanten er et eksempel på en innovativ metode, som prosjekter i StimuLab-ordningen følger.

Missions

Kjernen i en mission-tilnærming er å velge ut en samfunnsutfordring som mange sektorer må samarbeide om å få løst.

OPSIs verktøykasse

Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) har samlet flere hundre gratis verktøykasser slik at du kan finne den som passer dine behov.

Tips oss om andre verktøy

Vi ønsker å videreutvikle ”verktøykassen” sammen med dere. Har du tips om andre gode verktøy, hører vi gjerne fra deg. Da kan flere innovatører få hjelp på veien.

Kontakt

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 20 64 88