Lær av innovasjonsarbeidet andre stader

Andre sine erfaringar er god lærdom. Her finn du gode døme på og nyttige erfaringar med offentleg innovasjon. Det skjer mykje spennande innovasjonsarbeid ute i det ganske land, og her finn du nokre av dei. Ønskjer du å fortelje di historie, ta kontakt!

Lista inneheld 11 oppføringar.