Igangsatte prosjekter 2018

Totalt fikk seks prosjekter støtte fra Stimulab i 2018. De seks som ble valgt ut spenner bredt i kompleksitet og tematikk, og kommer fra både kommunal og statlig sektor.

Prosjektene som er valgt ut, var i konkurranse med 39 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter.

De seks 2018-prosjektene:

StimuLab

  • StimuLab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.
  • Vi tilbyr økonomisk støtte og veiledning, hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet og en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.
  • Prosjektene vi samarbeider med blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.
  • I 2018 delte vi ut kr. 10 millioner som skal støtte ulike innovasjonsprosjekter i stat og kommuner.