Hva påvirker fremtiden? Drivkrefter for endring

En del utviklingstrekk, såkalte drivkrefter, vil påvirke samfunnet og offentlig sektor i årene som kommer. Hvilken effekt de vil ha, er imidlertid usikkert.

En person setter opp gule lapper på en tavle, tre personer ser på.

Vi har oppsummert 17 drivkrefter som påvirker samfunnet og offentlig sektor i dag og fremover mot 2030, noen sikre og andre usikre. Vi har sett på offentlig sektor som helhet, for at beskrivelsene skal kunne brukes på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivå.

Kunnskap om drivkreftene brukes sammen med ulike fremsynsmetoder og -verktøy i politikk- og strategiutvikling og innovasjonsarbeid. Det brukes for å diskutere fremtiden, utfordre antakelser og trekke inn nye perspektiver. De inspirerer til diskusjoner som: Hva betyr FNs bærekraftsmål, politisk polarisering, økte forventninger fra innbyggerne for din virksomhets samfunnsoppdrag? Hvilke muligheter og utfordringer gir akselerert digitalisering, nye samarbeidsmodeller og teknologigiganter som tar nye posisjoner? Hensikten er gjøre det enklere å ta noen valg og forberede seg, selv i tider med stor usikkerhet.

Vi ønsker å øke kunnskapen om å jobbe fremtidsrettet, og rette oppmerksomheten mot hvilke utviklingstrekk som påvirker samfunnet og offentlig sektor fremover. Da kan det bli enklere å ta noen valg, selv i tider preget med usikkerhet.

Drivkreftene bygger på arbeid som ble gjort i forbindelse med Stortingsmeldingen "En innovativ offentlig sektor" og scenarioene for offentlig sektor i 2040 - og vil være gjenstand for oppdateringer.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69