Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Oppretthold en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet

Virksomheten skal ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder.

Hvorfor følge?

For å styrke IKT-sikkerheten, for å redusere sårbarheter, og øke den generelle kunnskapen om IKT-sikkerhet.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.3
Bruksområde Informasjonssikkerhet
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.