Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg opp virksomhetenes informasjonssikkerhetsarbeid

Departementene skal følge opp virksomhetenes informasjonssikkerhetsarbeid, jf. økonomireglementet og nasjonal strategi for digital sikkerhet.

Hvorfor følge?

For å hjelpe virksomheter med å styrke IKT-sikkerheten, for å redusere sårbarheter, og øke den generelle kunnskapen om IKT-sikkerhet.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.3
Bruksområde Informasjonssikkerhet
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.