Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg kravene i personopplysningsloven

Virksomhetene skal følge kravene i Personopplysningsloven (POL), og gjennomføre nødvendige tilpasninger og endringer. Virksomhetene skal ha en risikobasert tilnærming til personvernarbeidet.

Hvorfor følge?

Virksomhetene skal etterleve krav til innebygd personvern og personvernvennlige standardinnstillinger, slik at det tas hensyn til både risikoer for fysiske personers rettigheter og friheter, virksomhetsmål og gjennomføringskostnader.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.4
Bruksområde Personvern
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.