Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Register datasett i Felles datakatalog

Du skal registrere datasett i datakatalogen.

Hvorfor følge?

Det er viktig å legge til rette for gjenbruk og viderebruk av data.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kap. 1.7
Bruksområde Informasjonsforvaltning
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.