Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Ha oversikt over hvilke data du håndterer

Den enkelte virksomhet skal ha tilstrekkelig oversikt over hvilke data den håndterer.

Hvorfor følge?

For at offentlig sektor skal kunne dele med, og bruke data fra hverandre, er det viktig at de enkelte virksomheter starter med å ha oversikt over egne data, noe som er et prinsipp for god informasjonsforvaltning.

Krav og anbefalinger

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.5
Bruksområde Gjenbruk og viderebruk av data
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.