Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk rammeverk for informasjonsforvaltning

Rammeverk for informasjonsforvaltning bør brukes av virksomheten.

Hvorfor følge?

Du bør bruke rammeverket for å oppnå en helhetlig tilnærming til sikring, kvalitet og optimal utnyttelse av data.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kap. 1.2
Bruksområde Informasjonsforvaltning
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.