Begreper - felles informasjonsmodeller

Her finner du er oversikt over begreper som er viktige for etablering av felles informasjonsmodeller

Anbefalt term Definisjon Fortolkingskontekst (fagområde) Relaterte begrep
Begreper
Begrep

Kunnskapsenhet som er dannet gjennom en unik kombinasjon av kjennetegn.

Kilde: Standard for begrepskoordinering

Informasjonsforvaltning
Domenemodell

Informasjonsmodell for et avgrensbart/identifiserbart felt/område.

Synonym: fagområdemodell
Egenskap

Navngitt fellesbetegnelse for attributt og rolle for en klassifikator som beskriver verdier som forekomster av klassifikatoren kan ha

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarkitektur)

Navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

Kilde: Geomatikkordboken
Informasjonsforvaltning
Enkelttype

Beskrivelse av verdidomene for en egenskap

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarktektur)

Synonym: Verdiområde

Kilde: Geomatikkordboken

Informasjonsforvaltning
Entitet

Informasjonsobjekt som representerer noe i denne verden

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarkitektur)

Synonym: Objekt

Kilde: Geomatikkordboken

Informasjonsforvaltning
Entitetstype

Beskrivelse av felles egenskaper for et definert sett av entiteter

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarktektur)

Synonym: Objekttype

Kilde: Geomatikkordboken

Informasjonsforvaltning
Felles informasjonsmodell Informasjonsmodell til felles bruk på tvers av virksomheter, forretningsområder og/eller applikasjonssegmenter Informasjonsforvaltning
Informasjonsmodell

Formalisert beskrivelse av et begreps egenskaper og relasjoner mellom disse.

Beskriver den informasjonen en virksomhet trenger å motta eller selv produserer for å utføre sitt daglige virke.

Kilde: Skatteetaten

Informasjonsforvaltning
Interoperabilitet

Interoperabilitet, i kontekst av europeisk offentlig tjenesteutvikling, er evnen organisasjoner har til å samhandle mot et felles og avtalt mål. Dette involverer deling av informasjon og kunnskap mellom organisasjonene, noe som skjer via informasjonsutveksling mellom deres respektive IT-systemer med tilhørende arbeidsprosesse

Kilde: EU EIF 2.0

Kjernemodell

Enkel, gjenbrukbar og utvidbar informasjonsmodell som fanger de fundamentale egenskapene til en entitet på en kontekstfri og syntaksfri måte

Synonym: Kjernedatamodell

Engelsk: Core vocabulary

Kilde: EU ISA
Informasjonsforvaltning kjernevokabular
SOSI

Samordnet opplegg for stedfestet informasjon

Kartverket
Utvekslingsmodell

Informasjonsmodell for en spesifikk informasjonsutveksling eller applikasjon

Synonym: løsningsmodell, meldingsmodell, tjenestemodell, datamodell, implementasjonsmodell,

konstruksjonsmodell