Finansieringsmuligheter fra CEF Digital

2020 var siste året i EU-programmet CEF Telecom (Digital). Digital Europe programme (DIGITAL) 2021-2027 er EU sitt nye og ambisiøse program innen digitalisering. Norsk deltakelse i programmet er under behandling av regjeringen.

Gjennom programmet Connecting Europe Facility (CEF), har norske offentlige og private virksomheter fått opptil 75 prosent av sine kostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter dekket av EU. Prosjektene skal koble norske digitale tjenester til EUs felles digitale infrastruktur og gjøre det mulig for innbyggere, næringsdrivende og offentlige virksomheter til å utføre oppgaver digitalt på tvers av landegrenser i Europa.

Gjennom EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF Digital) har 23 norske prosjekter til nå fått tildelt 60 millioner kroner i prosjektstøtte siden programmets oppstart i 2014. Dette inkluderer både offentlige og private virksomheter og prosjekter med deltakere fra flere land.

Se oversikt over norske prosjekter på Innovation and Networks Executive Agency (INEA) sine nettsider.

Eksempler på prosjekter som har fått tildeling

Tilgang til oppdatert informasjon om næringsvirksomhet i andre land

EU skal legge til rette for at vi kan handle, jobbe og drive forretning på tvers av landegrenser. Brønnøysundregistrene har gjennom CEF Digital fått finansiell støtte til å koble Foretaksregisteret til en felles europeisk løsning, BRIS – Business Register Interconnection System. Næringsdrivende kan nå få tilgang til transparent og oppdatert informasjon om potensielle forretningspartnere og drive forretning på tvers av landegrenser på en tryggere og enklere måte.

Effektive og gode anskaffelser i offentlig sektor

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (tidligere Digdir ansvar) har ansvaret for å effektivisere og digitalisere anskaffelsesprosessen i offentlig sektor. Direktoratet selv finansierer som hovedregel ikke utvikling hos programvare­leverandører, men det oppfordres til at de selv finner finansiering gjennom tilskudds- og støtteordninger nasjonalt og på EU-nivå som gjennom CEF Digital. Flere norske prosjekter har fått tildelt prosjektstøtte til blant annet å etablere og utvikle elektronisk faktureringsløsninger (EHF-faktura) og implementering av det europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) som leverandører må levere i offentlige anbud.

Sikre kvalitet og tilgjengelighet av data

Dårlig kvalitet og tilgjengelighet er blant de største barrierene for å ta i bruk åpne data. Digdir og Brønnøysundregistrene har sammen med seks partnere i fire land fått tildelt midler fra EU til prosjektet STIRData. Prosjektet har som mål å utvikle felles retningslinjer, spesifikasjoner og verktøy, for å gjøre det lettere å harmonisere og publisere åpne data som lenkede data på tvers av landegrenser. Prosjektet varer til 2023.

Etablering av gratis WiFi-soner i norske kommuner

82 kommuner har gjennom WiFi4EU fått tildelt 15.000 euro til etablering av gratis offentlige WiFi soner i kommunene som vil komme innbyggere og turister til gode. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvaret for å forvalte ordningen i Norge. Totalt i Europa har det mellom 2018 og 2020 blitt fordelt 8900 tildelingsbevis av EU blant de 30 landene som deltar i ordningen.

Kontakt

Lars Erik Myhre

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 44 11 11