Skal du lage en ny tjeneste? Det kan hende at det finnes en nasjonal fellesløsning som du kan bruke i dette arbeidet. Hva slags oppgave har du behov for å få løst?

Finn en nasjonal fellesløsning for din tjeneste

Skal du lage en ny tjeneste? Det kan hende at det finnes en nasjonal fellesløsning som du kan bruke i dette arbeidet. Hva slags oppgave har du behov for å få løst?

Digdir Illustrasjon – En stor hånd holder opp en rød kule som tas i mot av en person sittende på en flytende gul firkant.svg