Hopp til hovedinnhold

Brukerstøtteforum 2022

Emner:
  • Fellesløsninger
  • ID-porten
  • Digital postkasse
  • Kontaktregisteret
  • Altinn
Tid:
onsdag 30. november kl. 09:00–15:00, 2022
Sted:
Økern Portal, Oslo

Digitaliseringsdirektoratet inviterer til Brukerstøtteforum 2022. Forumet blir gjennomført som en fysisk samling i Digdirs lokaler i Økern Portal. Ett av hovedtemaene på samlingen er digitalt utenforskap.

Brukerstøtteforum skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten mot sluttbruker. Digdir vil benytte brukerstøtteforum til samarbeid og informasjons- og erfaringsutveksling med kundenes brukerstøttefunksjoner. Mandat for brukerstøtteforumet er tilgjengelige på Samarbeidsportalen (samarbeid.digdir.no).

Målgruppe for forumet

Deltagelse i brukerstøtteforumet er åpen for alle kunder. Vi sender denne invitasjonen til de som har deltatt på Brukerstøtteforum tidligere eller som er meldt inn som kontaktpersoner fra virksomheter som tidligere har deltatt i forumet. Dersom det er andre kollegaer i din virksomhet som bør delta på nettverksmøtet, så er det fint om du kan videresende informasjon og invitasjon til dem.

Program

Presentasjon av møtedeltagere, virksomhet og funksjon.

Nytt fra brukerstøttene i Digdir.

Medvirkende

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Ragnhild Borge Olsen
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Hege Marie Nielsen

  • Vergeproblematikk
  • PIN-kode brev utgår fra januar 2023
  • Aktiveringsbrev.

Medvirkende

Stig Slaatto-Hornnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Stig Slaatto-Hornnes
Stig Hornnes er produkteier for tillitstjenester. Han har vært i Digitaliseringsdirektoratet siden 2013, og jobbet med flere av de nasjonale fellesløsningene i denne perioden. Stig har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor han gikk ut med mastergrad i Forvaltningsinformatikk i 2009. Han startet yrkeslivet i Fornyings- og administrasjonsdepartementet under den daværende rødgrønne regjeringen.

v/Tormod Bjørnstad, Senior Norge

Vi tar en felles pause i programmet.

Bruk av kunnskap og erfaringer hos brukerstøttene i Digdir.

Medvirkende

Elianne Eggum
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Elianne Eggum
Elianne er seniorrådgjevar og har jobba i Digdir (og Difi) sidan 2010. Hovedområda er blant anna Kunnskap og analyse, samhandling i offentlig sektor, standardisering og arkitektur. Ho er sekretariatsleiar for Arkitektur- og standardiseringsrådet.
Portrett Ragnar Brevik
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Ragnar Brevik
Ragnar Brevik jobber i leveranseområdet Kunnskap og analyse i Digitaliseringsdirektoratet. Han har i det siste vært opptatt av digitalt utenforskap og brukerretting av nettinnhold. Ragnar er utdannet innen sammenlignende poltikk.

Felles lunsj.

Selvbetjeningsløsninger, digitale søknadsskjema osv.

v/Vibeke Johnsen og Tom Guttormsen, Nav

Vi tar en felles pause i programmet.

Erfaringer knyttet til gjennomføring av medlytt i Skatteetaten.

v/Mariann Meel Nesse, Skatteetaten

Presentasjon og erfaringsutveksling rundt ulike tema.

Takk for i dag!

Dersom dere har innspill til tema på samlingen eller dersom din virksomhet ønsker å holde en presentasjon så gi en tilbakemelding til ragnhild.borge.olsen@digdir.no innen 10. november.