Fagforum for Kunstig intelligens i offentlig sektor

Tid
Torsdag 03. juni kl. 12:00–13:30, 2021
Sted
Webinar

Det er ikke påmelding til dette arrangementet. Du kan følge arrangementet her.

Vi inviterer til fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor, med to temaer knyttet til henholdsvis utenlandske aktører og splittende klynging "Divisive clustering" og kompensasjonsordningen og en maksinlæringsmodell.

Program:
Velkommen til Fagforum
v/ møteleder Wenche Celiussen, seniorrådgiver Skatteteaten

12.00-12.45:
Utenlandske aktører og splittende klynging "Divisive clustering"

Utenlandske aktører rapporteres i tolldeklarasjon som en fritekstfelt. Det skaper utfordringer for videre analyse av både tollerne og data-analytikere. Data-analyseavdelingen har utviklet en uovervåket algoritme for å gruppere en liste av navn. Den basere seg på klyngeanalyse i et nettverk og splittende klynging.

v/Guillaume Lanquepin, fagdirektør Tolletaten


12.45 – 13.30:
Kompensasjonsordningen - maskinlæringsmodell på 2 uker

Oppdraget fra Finansdepartementet startet med løpende rapportering, men filtrene fanget opp mange flere virksomheter enn etaten hadde kapasitet til å behandle manuelt.
Løsningen ble en maskinlæringsmodell, og det tok under to uker fra idé til den var i bruk. Modellen er gjort med XGBoost, en trebasert algoritme, og utviklerne vil presentere arbeidet med denne modellen.

v/Jorid Ødegård og Tor Arne Pladsen, seniorrådgivere Skatteetaten


Det settes av tid til spørsmål.