Digitale anskaffelser - EHF-konferansen

Tid
Torsdag 23. april kl. 09:00–15:45
Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo
Påmeldingsfrist
Mandag 16. mars kl. 23:59
Kontaktperson
Camilla Wold, Telefon: 46 40 05 34

Velkommen til årets konferanse for digitale anskaffelser. 

I år ønsker vi å sette et spesielt fokus på hvordan du kan samle inn og bruke data i arbeidet med å forbedre dine innkjøp. Konferansen vil være nyttig for både ledere og medarbeidere i offentlig og privat sektor.  

Dette er en dag hvor offentlige innkjøpere, leverandører og systemleverandører møtes for å lære av hverandre, forstå rammebetingelser og hente ideer til hvordan man utvikle egen organisasjon.

Deltakeravgift: kr 1.490,-
Ønsker du å være utstiller?
Utstilleravgift: kr 6.990,-

Agenda (foreløpig)

Kl. 08.00
Dørene åpnes. 
Registrering og kaffe/te
Kl. 09.00Velkommen.
Konferansier André Hoddevik, Generalsekretær i OpenPeppol og seksjonssjef i Digitaliserings-direktoratet med ansvar for digitale anskaffelser, ønsker velkommen. André har ledet utviklingsarbeidet innen digitalisering av offentlige innkjøp både nasjonalt og internasjonalt i mange år. Han vil gi deg det store bildet og oppdatere oss på utviklingen slik at du kan ta del i dette viktige arbeidet. Hvilke utviklingstrekk ser vi, og hvorfor blir de viktige for oss?

Hvordan bruke data til å redusere offentlig forbruk?
Det er nødvendig å bruke data til å få bedre kontroll på hva vi kjøper i Norge. For å få bedre forståelse av hvordan data kan bidra til bedre styring har vi invitert Verdensbanken. De kartlegger hvordan ulike land bruker data til å forbedre både innkjøpsprosess og legge til rette for reduksjon i offentlig forbruk.
Innlegget holdes på engelsk.
Alexandre Borges de Oliveira, Lead Procurement Specialist Verdensbanken

I Norge bruker vi ca. 560 milliarder kr årlig på offentlige innkjøp. 
Hvordan kan en felles datasjø gi oss bedre oversikt?
Problemet er at vi ikke har nok kunnskap til å styre innkjøpene på en effektiv måte. Hvordan skal vi samle data slik at vi får oversikt på virksomhetsnivå og nasjonalt nivå? Hva krever det av deg og oss?
 Paul Are Killie, Digitaliseringsdirektoratet

Sykehusinnkjøp viser hvordan de samler inn og bruker data for å få til smarte anskaffelser.
Hva kan vi lære av Sykehusinnkjøp når det gjelder innsamling og bruk av data?
Kl. 10.30Pause
Lett servering og utstillingsvandring
Kl. 11.00Hva tenker Mercell om innsamling og bruk av data?
Mercell fortelle hva de tenker om innsamling og bruk av data. Hva er mulighetene og utfordringene?
Arild Nilsen, CPO, Mercell  

Demo - Live testlab! 
Digitaliseringsdirektoratet viser hvordan du kan bruke kunstig intelligens, basert på data fra datasjøen, til å sette på unspsc koder på dine varekataloger.

En teknologileverandørs tanker om bruk av teknologi 
Atea forteller om ny teknologi, og gir oss kunnskap om hva som finnes og ideer om bruk av teknologi i tilknytning til anskaffelser.
Michael Jacobs, Administrerende direktør Atea Norge
Kl. 12.00Lunsj 
Kl. 13.00Hvorfor er standardisering nødvendig i digitaliseringsarbeidet? 
For offentlige anskaffelser har vi valgt EHF og Peppol. Øystein Iversen fra Cobuilder minner oss på hvorfor standardisering er nødvendig på en engasjert måte.
Øystein Iversen, Head of Client Implementation & Business Development at Cobuilder

Samarbeidslounge 

På en konferanse er det mye informasjon og inspirasjon servert som enveis-kommunikasjon fra talerstolen. Vi ønsker å gi deg mulighet til å utveksle synspunkter på saker som angår eget fag og hverdag med kollegaer og leverandører. 

Tema 1: Behov og planlegging
Sigbjørn Nome CEO Ignite innleder diskusjonen

Tema 2: Konkurransegjennomføring
Thor Møller, Digitaliseringsdirektoratet innleder diskusjonen

Kl. 14.15Pause 
Lett servering og utstillingsvandring
Kl. 14.45Samarbeidslounge 
På en konferanse er det mye informasjon og inspirasjon servert som enveis-kommunikasjon fra talerstolen. Vi ønsker å gi deg mulighet til å utveksle synspunkter på saker som angår eget fag og hverdag med kollegaer og leverandører.

Tema 3: Bestilling
Knut Øksby, styreleder Millum innleder diskusjonen

Hva tenker SAP om den norske EHF tilnærmingen? 
Olivia Vorstheim, SAP Globalization Product Management
Kl. 15.45Slutt