Program 27. mai

Torsdag 27. mai kan du følge tre fagspor med ulike tema.

Digitaliseringskonferansen

Innhold

  Tidsrom: Kl. 09.00 – ca 15.00.

  Fagspor 1: Sammenhengende tjenester

  Vi heier på samarbeid og vi blir bedre sammen! Vi må starte sammen, forme sammen og levere sammen for å lykkes. Å realisere sammenhengende tjenester er komplekst.

  Brukerrettede digitale løsninger krever en arbeidsform der brukeren, samarbeidet, forankringen og styringen på tvers står sentralt. Flere jobber for å få dette til, og i Digitaliseringsstrategien har regjeringen og KS prioritert syv livshendelser. Hva gjør aktørene for å løse utfordringene i sine livshendelser? Vi ser på konkrete løsninger på utfordringer.

  Program (med forbehold om endringer og ca tidspunkter)

  • Kl. 09.00: Velkommen og introduksjon. Hvordan lykkes vi sammen? Ved avd. direktør Grete Orderud, Digdir.
  • Hva gjøres i livshendelsene i dag?
  • StimuLab bistår livshendelsene. Ved fagdirektør Ellen Strålberg, Digdir og seniorrådgiver design Benedicte Wildhagen, DOGA.
  • Løypemeldinger, utfordringer og erfaringer
   • Film
   • Modernisering av Folkeregisteret. Ved prosjektleder Viveca Liodden, Skatteetaten.
   • Hva gjør andre land som Norge kan lære av? Ved rådgiver Sara Louise Synnevåg Nybø, Capgemini Invent.
  • Panelsamtale: Hvordan bør vi sammen løse sentrale utfordringer?
  • Oppsummering. Ved Grete Orderud, Digdir.

  Fagspor 2: Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

  Lurer du på hvordan det felles nasjonale økosystemet kan hjelpe din virksomhet i verdiskapende realisering? Vi vil dele med deg hvordan offentlige og private virksomheter kan dra nytte av delte dataressurser, nasjonale fellesløsninger, arkitekturer og plattformer for å utvikle sammenhengende tjenester, og en enklere digital hverdag for oss alle.

  Program (med forbehold om endringer og ca tidspunkter)

  • Kl. 10.30: Velkommen. Ved direktør strategi- og forretningsutvikling Fredrik Syversen, IKT Norge.
  • The Three Keys to Digital Government. Ved Gartner.
   Digital transformation is happening in governments around the world, but success depends on many factors, including urgency and readiness. However there are common building blocks that are making some transformation efforts more successful than others: designing a digital technology platform and ecosystem, focusing on the innovative use and reuse of data, and re-imagining citizen service delivery through life events.
  • Hva er et økosystem for digitalisering og næringsutvikling? Ved seniorrådgiver Helle Astrid Stedøy, Digdir.
  • Gevinster og utfordringer ved bruk av felleskomponenter i samfunnet. Ved adm. direktør Eivind Gjemdal, BITS.
  • Nasjonal verktøykasse for deling av data. Hvordan understøtte sammenhengende tjenester? Ved seniorrådgiver Asli Aydemir, Digdir og prosjektleder Bernt Skjemstad, Arbeidstilsynet.
  • Sandkasse for kunstig intelligens: hvordan utvikle ansvarlig kunstig intelligens som ivaretar kravene i regelverket og bygger tillit hos brukerne? Ved prosjektleder Kari Laumann, Datatilsynet.
  • Panelsamtale. Moderator: Fredrik Syversen, IKT Norge.
   • Professor Bendik Bygstad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO), Professor II, NHH
   • Medgründer og kommunikasjonssjef Anna Holm Heide, No Isolation
   • Avd. direktør David Norheim, Brønnøysundregistrene
   • Daglig leder Jon Ramvi, Symfoni As
   • Adm. direktør Eivind Gjemdal, BITS

  Fagspor 3: Informasjonssikkerhet

  Sammenhengende tjenester og digitale økosystemer stiller stadig større krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Hva skal til for å sikre en trygg og helhetlig digitalisering?

  Det er lett å tenke at “det skjer ikke oss.” Men risikoen for hendelser og uhell er større enn noen gang. Lær mer om trusselbildet offentlig sektor står overfor.

  Vi ser på informasjonssikkerheten i kommunal sektor spesielt, og hvordan veiledningsaktører arbeider sammen for å skape bedre forutsetninger for å lykkes med å digitalisere offentlig sektor.

  Program (med forbehold om endringer og ca tidspunkter)

  • Kl. 12.30: Velkommen. Ved daglig leder Harald Torbjørnsen, Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) og seksjonssjef Kjetil Korslien, Digdir.
  • En fortelling fra virkeligheten.
  • Hvilke sårbarheter står offentlig sektor overfor ved stadig mer komplekse økosystemer og sammenhengende digitale tjenester? Ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
  • Hvordan kan vi sammen håndtere et komplekst trusselbilde? Ved fagsjef Suhail Mushtaq, KS.
  • Pause.
  • Hvordan sikre en trygg og helhetlig digitalisering? Digdir, KiNS og KS
  • Oppsummering.

  Slutt ca kl. 14.00

  (Med forbehold om endringer i innhold og rekkefølge.)