Program 26. mai

Tema for den heldigitale hovedkonferansen 26. mai var «Sammen for en enklere digital hverdag».

Digitaliseringskonferansen

Programleder var Siri Lill Mannes.
Varighet: Kl. 09.00–14.00.

 • Velkommen! Ved programleder Siri Lill Mannes og avd.direktør Jens Nørve, Digdir.
 • Digitaliseringen er grønn. Ved statsminister Erna Solberg.
 • Digitalisering for å møte innbyggernes og bedriftenes behov. Digitalisering av offentlig sektor må ha brukernes behov i fokus. Dette krever samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og ledere i offentlige virksomheter har et særskilt ansvar her. Ved distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
 • Rikets tilstand – status og utviklingstrekk for digitaliseringsarbeidet i Norge. Ved avd. direktør Knut Bjørgaas, Digdir, avd. direktør Asbjørn Finstad, KS, adm. direktør Øyvind Husby, IKT-Norge og business manager Lars van Marion, Rambøll.
 • Det handler om mennesker. Ved direktør Steffen Sutorius, Digdir.
 • Digitaliseringsprisen 2021 – presentasjon av finalistene.

Ca. kl. 10.45:

 • Sammenhengende tjenester, hva betyr det? Møte med en bruker. Ved seniorrådgiver Bredo Swanberg, Digdir med flere.
 • Skatt bare skjer. Ved skattedirektør Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten.
 • Slik samarbeider vi på tvers.
 • En enklere digital hverdag for pasienter og brukere. Innlegg fra frivillig sektor. Ved generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen.
 • Læringsportalen - en plattform for livslang læring. Ved direktør Roar Olsen, UNIT og daglig leder Liv Dingsør, Digital Norway.
 • Et økosystem for verdiskaping. Innlegg og eksempler om næringslivets rolle. Ved avd.direktør Knut Bjørgaas, Digdir og daglig leder Liv Dingsør, Digital Norway, konsernsjef Geir Håøy, Kongsberg Gruppen, og Bernt Reitan Jenssen, Ruter As.
 • Kinderegg for en bærekraftig framtid. Ved områdedirektør Kristin Weidemann Wieland, KS.

Ca. kl. 12.35:

 • Er digitaliseringen vår bærekraftig? Ved adm. direktør Tonje Sandberg, Accenture Norge og teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen, IKT-Norge.
 • Gode hver for oss. Best sammen. Ved ekspedisjonssjef Espen Aasen, Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Prisutdeling.
 • Hva skjer nå? Oppsummering og informasjon om Digitaliseringskonferansen dag 2.

(Med forbehold om endringer i innhold og rekkefølge.)