Disse kunne du møte

En rekke kjente navn sto på programmet til Digitaliseringskonferansen 2021.

Konferansier

Siri Lill Mannes portrett

Siri Lill Mannes

Daglig leder
SpeakLab
Mannes er en erfaren programleder. Hun har blant annet stått for åpningen av OECDs World Forum i Paris og ledet NHOs årskonferanse. Hun jobbet som utenriksreporter i TV 2 fra starten i 1992, og ledet TV2 Nyhetenes hovedsendinger i en årrekke, fram til hun sluttet i 2010. I 2000 fikk hun Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk og har utgitt to bøker.

Videohilsen

Erna Solberg portrett

Erna Solberg

Statsminister
Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Hun har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Solberg er cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi. Hun har hele sin yrkeserfaring fra politikken og organisasjonslivet, hovedsakelig med ulike stillinger og tillitsverv i Høyre.

Innledere

Linda Hofstad Helleland portrett

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister
KMD
Helleland har tidligere vært barne- og likestillingsminister og kulturminister. Før det kom hun fra Stortinget, hvor hun var leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen. Helleland har tre stortingsperioder bak seg og har hatt en rekke offentlige verv også internasjonalt, blant annet delegat i FNs generalforsamling, NATOs parlamentariske forsamling og visepresident i World Anti-Doping Agency.
Steffen Sutorius portrett

Steffen Sutorius

Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i konsulentselskapet Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennnomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.
Nina Schanke Funnemark

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør
Skatteetaten
Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær Kreftforeningen

Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær
Kreftforeningen
Ross har vært generalsekretær i Kreftforening siden 2020, hvor hun har jobbet fra 2014; bl.a. som kommunikasjonssjef. Ross har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har lang erfaring fra politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Ross er styreleder i Stiftelsen Dam og styremedlem i Abelia. Hun er utdannet innen statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Liv Dingsør portrett

Liv Dingsør

Daglig leder
DigitalNorway
Dingsør har siden 2020 vært daglig leder for DigitalNorway, hvor hun fra 2018 var viseadministrerende direktør og leder forretningsutvikling. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. I 2020 var Dingsør en del av regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.
Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate

Roar Olsen

Direktør
Unit
Olsen har siden 2018 vært direktør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Han har vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Olsen var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Han er utdannet ved Krigsskolen og ved BI, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Geir Håøy, administrerende direktør i Kongsberg Gruppen ASA

Geir Håøy

Konsernsjef
Kongsberg Gruppen ASA
Håøy har hatt ulike stillinger Kongsberg Gruppen siden 1993. Han har bred internasjonal erfaring, bl.a. som sjef for Kongsberg Maritime i Singapore og Sør-Korea i en årrekke. Håøy har siden 2010 vært en del av ledelsen i Kongsberg Gruppen og ble konsernsjef i 2016.
Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter AS

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør
Ruter AS
Jenssen har vært administrerende direktør i Ruter siden 2008. Han har vært medlem av en rekke offentlige råd og utvalg knyttet til kommunikasjon og samferdsel, blant annet ledet arbeidet med rapporten Transport21. Rapporten var bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forskning, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren.
Asbjørn Finstad portrett

Asbjørn Finstad

Avdelingsdirektør
KS
Finstad er avdelingsdirektør i KS, avdeling FID Strategisk IKT og digitalisering. Han var tidligere avdelingsleder i innen bl.a. utvikling og innnovasjon i Sykehuspartner HF og avdelingsleder i Drammensregionen IKT.
Øyvind Husby foto

Øyvind Husby

Administrerende direktør
IKT-Norge
Husby er utdannet siviløkonom og har jobbet i telekombransjen i over 20 år. Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter og start-ups med både finansielle og industrielle eiere. Husby har hatt en rekke styreverv, blant disse er styreleder i Kabel Norge, styreleder i Virke IKT og styremedlem i Virke Kunnskap og Teknologi.
Lars von Marion

Lars van Marion

Avdelingsleder
Rambøll Management Consulting
Lars van Marion er leder for avdeling for Digitalisering og forvaltningsutvikling i Rambøll Management Consulting. Han har bakgrunn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og ikt – Difi og Landbruks og matdepartementet. Van Marions utdanningsbakgrunn er fra statsvitenskap og forvaltningsinformatikk ved UiO.
Knut Bjørgaas portrett

Knut Bjørgaas

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Bjørgaas er utdannet sivilingeniør innen elektro og data fra NTH, og har jobbet med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innenfor telekom, finans og forsikring i over 20 år.
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Tonje Sandberg, adm. direktør Accenture

Tonje Sandberg

Administrende direktør
Accenture Norge
Sandberg har vært CEO i Accenture Norge siden 2015. Hun har vært styreleder i selskapet og direktør for oppbygging av Accentures helsesatsing i Norden de siste 12 år. Hun har hatt sentrale roller i Accenture i 30 år; bl.a. innen helse, offentlige service high tech og media. Sandberg er Master of Business and Administration fra BI Norwegian Business School.
Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør IKT-Norge

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør
IKT-Norge
Hole Skogen har jobbet med bærekraftspørsmål hele sin karriere og har bl.a. ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC) og vært kampanjeleder for Hold Norge Rent. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn. Hole Skogen har en master i økologi med fordypning i matematikk og statistikk.
Espen Aasen, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet

Espen Aasen

Ekspedisjonssjef
Helse- og omsorgsdepartementet
Aasen har vært ekspedisjonssjef i Spesialisthelsetjenesteavdelinga i HOD siden 2018. Han kom da fra stilling som assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Han har også bakgrunn fra Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Aasen er utdannet siviløkonom ved Norge handelshøyskole.

Bidragsytere 27. mai

Grete Orderud foto

Grete Orderud

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Orderud har vært avdelingsdirektør for digital transformasjon og forvaltning i Difi/Digdir siden 2016. Hun var tidligere avdelingsdirektør for digital forretningsutvikling i Husbanken og hadde lederroller i Telenor innen kundeservice, faktura og kreditt og IT. Orderud har hovedfag i naturgeografi og masterutdanning i ledelse.
Adrian Michalak-Paulsen foto

Adrian Michalak-Paulsen

Designer og studioleder for forvaltningsdesign
Halogen
Michalak-Paulsen leder og har vært med på å bygge opp studioet i Halogen som er spesialisert på “forvaltningsdesign”. Dette er et nytt fagområde i grenseflaten mellom design og forvaltningskompetanse, og en videreutvikling av tjeneste- og systemorientert design, som han har praktisert i 10 år. Michalak-Paulsen er designer i StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon, der han jobber tett sammen med Rambøll og Comte Bureau. Han har en Master i industriell design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Øyvind Husby foto

Øyvind Husby

Seniorrådgiver
Brønnøysundregistrene
Husby har som systemkoordinator jobbet med forenkling og digitalisering for innbyggere og næringsliv siden 2004. Han er Brønnøysundregistrenes prosjektleder for StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon, som er et samarbeid med Frivillighet Norge, Innsamlingsrådet, KS, Kulturdepartementet og leverandørene Rambøll, Halogen og Comte Bureau. Husby har mastergrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Agder.
Viveca Liodden foto

Viveca Liodden

Underdirektør IT - Folkeregisteret
Skatteetaten
Viveca Liodden har jobbet med Folkeregisteret i 6 år og ledet moderniseringsprosjektet fra 2018 og fremover, for så å etablere en ny organisasjon på IT-siden, som skal ivareta forvaltning og videreutvikling av Folkeregisteret. Hun har mange års erfaring som både gruppe-, avdelings- og prosjektleder innen offentlig og privat sektor og ledet tidligere også EDAG-prosjektet i Skatteetaten, med innføring av a-ordningen (vinner av Difi's Digitaliseringspris i 2015). Liodden har en MSc i Economics & Business Administration fra Växjö universitet.
Cathrine Holten

Cathrine Holten

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Cathrine Holten brenner for samarbeid om digital transformasjon. Hun er avdelingsdirektør i avdeling digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet, med ansvar for Altinn og informasjonsforvaltning. Med lang erfaring som leder, programdirektør, løsningsarkitekt og rådgiver fra Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet (FAD), Brønnøysundregistrene og Helsedirektoratet, har hun inngående kunnskap om både muligheter og hindre for å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. De siste månedene har hun jobbet spesielt med forslag til ny styrings- og finansieringsmodell for de nasjonale fellesløsningene.
Sara Synnevåg Nybø foto

Sara Synnevåg Nybø

Rådgiver
Capgemini Invent
Nybø jobber med eGovernment, sammenhengende tjenester, deling av data og digitalisering i offentlig sektor. Hun har erfaring fra prosjekter i flere av de største virksomhetene i offentlig sektor i Norge, og med digitalisering i offentlig sektor i andre land i Europa gjennom den årlige rapporten eGovernment Benchmark som utgis av Capgemini på vegne av EU-kommisjonen. Nybø har en Msc i International Business and Politics og en Bsc i Business Administration and Sociology fra CBS.
Halwan Ibrahim foto

Halwan Ibrahim

Assisterende direktør
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Ibrahim leder virksomhetsstyringsdivisjonen i IMDi med ansvar for digitalisering, HR og etatsstyringsdialog med overordnet departement. Han er programeier for direktoratets digitaliseringsportefølje, og er ansvarlig for arbeidet med livshendelsen «Ny i Norge». Han har også bred erfaring som prosjekteier for flere digitale utviklingsprosjekter gjennom lederroller fra fagsiden, og har hatt ansvar for drift av tjenester og forvaltning av digitale systemer. Ibrahim er utdannet jurist fra universitet i Bergen.
Lisbeth Fransplass foto

Lisbeth Fransplass

Ekspedisjonssjef
Kunnnskapsdepartementet
Fransplass har bakgrunn fra flere lederstillinger, i departementene, NAV, Rådgiverne LOS og Telenor. Hun utdanning fra bl.a. Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Oslo, NHH og BI. Hun har også gått sjefskurset ved Forsvarets høgskole.
David Norheim foto

David Norheim

Avdelingsdirektør forretningsutvikling
Brønnøysundregistrene
Norheim er avdelingsdirektør for avdeling Forretningsutvikling i Brønnøysundregistrene, og som har ansvar for Brønnøysundregistrenes arbeid med livshendelsene starte og drive en bedrift og starte og drive en frivillig organisasjon. Han var også med på å ta fram felles datakatalog som ble lansert i 2017. Norheim har jobbet i Brønnøysundregistrene siden 2015 og har før det bakgrunn fra privat sektor. Han har i hele sin karriere jobbet for utnyttelse av dataene på tvers av organisasjoner og at dataene blir riktig forstått. Norheim er utdannet sivilingeniør fra NTNU.
Bredo Erik Swanberg foto

Bredo Erik Swanberg

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Swanberg jobber med strategi og forretningsutvikling i Digdir og er leder av livshendelsen Dødsfall og arv. Han kom fra en tilsvarende stilling i Altinn i 2020. Swanberg har lang erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor både privat næringsliv og forskning. Han brenner for digitalisering, deling av data og et bedre samfunn gjennom enklere tjenester. Swanberg har Bsc som elektroingeniør og i kybernetikk fra Høgskolen i Østfold.
Helle Astrid Stedøy

Helle Astrid Stedøy

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Stedøy har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digdir siden februar 2020. Hovedarbeidsområdet er nasjonal arkitektur, hvor hun blant annet er med på å utarbeide nasjonal verktøykasse for deling av data, og modeller for felles økosystem og bruk av disse. Stedøy har 14 års erfaring fra OsloMet der hun jobbet med virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet, GDPR, prosjektledelse, ledet seksjon for brukerstøtte og bidratt i opplæring av ansatte. Stedøy er utdannet cand.mag i IT, statistikk og matematikk ved NTNU.
Eivind Gjemdal foto

Eivind Gjemdal

Administrerende direktør
Bits AS
Gjemdal har siden 2016 vært administrerende direktør i Bits AS; finansnæringens felles infrastrukturselskap. Han har arbeidet i Accenture der han sluttet som internasjonal partner i 2002. Deretter var Gjemdal konserndirektør IT i SpareBank 1. Han har og har hatt en rekke styreverv innfor IT og betalingsområdet. Gjemdal har i sin karriere arbeidet med komplekse driftsoperasjoner, krevende prosjekter og strategiske IKT-relaterte problemstillinger. Han har hatt en sentral rolle i DSOP-programmet siden oppstarten av det i 2016. Gjemdal er siviløkonom fra NHH.
Asli Aydemir foto

Asli Aydemir

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Aydemir har flere års erfaring fra digitaliseringsprosjekter i privat- og offentligsektor. Hun har hatt roller som prosjektleder og forretningsutvikler, og har alltid vært spesielt opptatt av å skape verdier som kommer kunder/brukere til gode. Aydemir ser alltid etter nye måter å løse utfordringer på og liker å jobbe nær brukere. Hun jobber nå med Deling av data og StartOff-programmet.
Bernt Skjemstad profilbilde

Bernt Skjemstad

Prosjektleder, Sopra Steria/Arbeidstilsynet
Skjemstad er en erfaren prosjektleder innenfor digitalisering, og har siden høsten 2019 ledet prosjektet Deling av tilsynsdata hos Arbeidstilsynet. Han har ledet og deltatt i ulike prosjekter i en årrekke i universitets- og høgskolesektoren. Skjemstad jobber og trives i krysningen mellom teknologi og ledelse, og da spesielt innenfor fagområdet digitalisering og deling av data. Skjemstad er utdannet sivilingeniør innen datateknologi ved NTNU, og er nå manager hos Sopra Steria.
Kari Laumann foto

Kari Laumann

Seksjonsleder for utredning, analyse og politikk
Datatilsynet
Laumann er prosjektleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Hun har mange års erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn, og ledet arbeidet med Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern lansert i 2018. Laumann har tidligere arbeidet i Teknologirådet som gir råd til regjeringen og Stortinget om muligheter og samfunnskonsekvenser av ny teknologi, og med personvern i Telenor Group sine asiatiske virksomheter basert i Bangkok. Laumann har en BA i sosiologi fra Simon Fraser University (Canada) og en mastergrad fra Universitet i Oslo.
Bendik Bygstad foto

Bendik Bygstad

Professor
Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole
Bygstad er professor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole NHH. Han er sosiolog med en doktorgrad i informatikk, og har arbeidet både som praktiker og forsker. Bygstad forsker på digitalisering og innovasjon, i privat og offentlig sektor, og har publisert over hundre forskningsartikler internasjonalt. De siste årene har han særlig forsket på store e-helseløsninger, og også deltatt i debatten om Akson.
Anna Heide foto

Anna Holm Heide

CCO (Chief Communications Officer)
No Isolation
Holm Heide er kommunikasjonssjef i og med-gründer av No Isolation. I 2017 var hun på E24 sin toppliste for årets ledertalent og har tidligere blant annet vært leder i Elevorganisasjonen i Norge, leder for ANSA Benelux og ansvarlig for deltakerlandsbyen under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Holm Heide har jobbet flere år i nyhetsavdelingen til NRK. Hun sitter i styret til IKT-Norge og OsloTech. Holm Heide er faglig opptatt av utenforskap og sømløs integrering av forebyggende teknologi i offentlig sektor. Hun har en bachelorgrad i Political Science fra Amsterdam University College.
Jon Ramvi foto

Jon Ramvi

Gründer og daglig leder
Symfoni AS
Ramvi jobber med blokkjede for Brønnøysundregistrene. Han er bidragsyter til Kronprins Haakons SIKT-nettverk og er kåret til Topp 40 under 40. Ramvi er utdannet informatiker ved UiO.
Tove Heidi Silseth foto

Tove Heidi Silseth

Sikkerhetssjef
Stortingets administrasjon
Silseth har vært sikkerhetssjef for Stortingets administrasjon fra 2020. Hun er særlig opptatt av å sikre våre verdier gjennom flerfaglig systematisk arbeid og god beslutningsstøtte. Silseth har tidligere jobbet med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i departementer, annen offentlig virksomhet og som konsulent. Hun har psykologiutdannelse fra Universitetet i Oslo og tilleggsutdannelse i sikkerhets- og kriseledelse.
Marianne Andreassen foto

Marianne Andreassen

Direktør
Stortingets administrasjon
Andreaasen har vært direktør for Stortingets administrasjon fra 2018. Hun er særlig opptatt av Stortingets rolle i demokratiet og hvordan administrasjonen best kan støtte de folkevalgte slik at de kan arbeide sikkert og effektivt. Styring og ledelse. Andreassen har arbeidet som fagøkonom i departement, ved en høyskole og i det private, vært statssekretær for to handelsministre og to finansministre på 90-tallet. Hun har vært leder siden år 2000, først i det private og deretter direktør i DFØ og i Lånekassen. Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.
Suhail Mustaq foto

Suhail Mushtaq

Fagsjef for informasjonssikkerhet og personvern
KS
Mushtaq er fagsjef i KS. Han er jurist og har arbeidet innen sikkerhet, digital transformasjon og organisasjonsutvikling.
Knut J. Eggen foto

Knut J. Eggen

personvernombud og prosjektleder
Sarpsborg kommune
Eggen har jobbet med IT-drift og -ledelse samt salg og rådgivning. Siden 2009 har oppgavene vært IT-strategi, informasjonssikkerhet og personvern i Sarpsborg kommune. Han er spesielt opptatt av at personvern må kommuniseres klart og tydelig til alle målgrupper, og ikke pakkes inn i fagspråk. Eggen har en Master i IT og ledelse fra UiO.
Hans Robert Bjørnaas foto

Hans Robert Bjørnaas

Oberst/avdelingsdirektør
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Bjørnaas leder Nasjonal sikkerhetsmyndighets 4. avdeling – Avdeling for Forsvar mot avanserte digitale trusler. Avdelingens ansvarsområde omfatter blant annet IT-arkitektur, inntrengningstesting, krypto og andre tekniske sikkerhetstjenester. Bjørnaas har operativ bakgrunn fra Forsvaret med nær 40 års erfaring, har de siste 20 årene jobbet med teknologi og teknologiutfordringer og har hatt spesielt fokus på forebyggende sikkerhet.
Birgitte Yttri foto

Birgitte Yttri

Seksjonssjef
Digitaliseringsdirektoratet
Yttri har ledet arbeidet med innovasjon og brukerretting i Digitaliseringsdirektoratet siden 2018. Hun har erfaring innen tverrgående tjenesteutvikling i privat og offentlig sektor, og er brennende engasjert i utviklingen av sammenhengende, digitale tjenester som vil gi oss en enklere hverdag. Hun er organisasjonssosiolog fra UIO med fordypning i intraorganisatorisk samarbeid og har en master i endringsledelse fra BI.

Bidragsytere 28. mai

Inga Bolstad portrett

Inga Bolstad

Riksarkivar
Arkivverket
Bolstad har vært riksarkivar og leder av Arkivverket siden 2014. Hun var tidligere avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Bolstad er diplomøkonom fra BI med master i strategisk ledelse.
Guri K. Lande foto

Guri K. Lande

Strategi- og kommunikasjonsdirektør
Arkivverket
Guri K. Lande er strategi- og kommunikasjonsdirektør i Arkivverket. Hun er spesielt opptatt av hvordan digital transformasjon kan gjennomføres i virksomheter. Lande har bred erfaring fra digitalisering, strategi og endringsarbeid i offentlig sektor og har tidligere jobbet i Capgemini Consulting og Statsbygg. Lande er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.