Digitaliseringsprisen 2022

Kven vinn prisen for årets digitale suksesshistorie? No er finalistane klare!

Illustrasjon: To personer står ved siden av en gylden pokal

Også i år gjer vi heder og ære på ei eller fleire verksemder som har utmerka seg med gode digitaliseringsprosjekt. På Digitaliseringskonferansen i august kårar vi vinnaren av Digitaliseringsprisen 2022.

No er dei tre finalistane klare! Sjølve kåringa skjer under festmiddagen på konferansen 22. august.

Det ligg ei klar forventning frå regjeringa om at offentleg forvalting skal utnytte moglegheitene som digitalisering gir for å lage gode tenester for brukarane og samtidig effektivisere forvaltinga. På konferansen vil dei som har lukkast best med å møte desse forventningane få prisen for sitt arbeid.

Kriteria som blir lagt til grunn er:

 • Offentleg sektor er tenesteeigar
 • Bidrar til å realisere regjeringas digitaliseringsstrategi
 • Eit samarbeid på tvers av offentlege verksemder, sektorar og gjerne offentleg-privat sektor som bidrar til ein enklare digital kvardag
 • Set brukaren i sentrum
 • Ei innovativ digital løysing/teneste   
 • Deler og bruker data på ein god måte 
 • God bruk av nasjonale fellesløysingar
 • Kan vise til klare gevinstar og/eller eit høgt gevinstpotensial

Årets jury

Ein jury leia av Digitaliseringsdirektoratet vil velje ut tre finalekandidatar som blir presentert på konferansen. Sjølve kåringa av årets digitale suksesshistorie blir gjort av deltakarane på Digitaliseringskonferansen ved ei digital avstemming.

Liv Dingsør portrett

Liv Dingsør

Daglig leder, DigitalNorway
Portrett av Marianne Hofseth-Olsen

Marianne Hofseth-Olsen

Daglig leder, Den Norske Dataforening
Portrett av Øystein Eriksen Søreide

Øystein Eriksen Søreide

administrerande direktør, Abelia
Øyvind Husby foto

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Portrett av Olav Skarsbø

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Tidlegare vinnarar

 • 2021: Folkehelseinstituttet: MSIS labdatabase
 • 2019: NAVs nye netteneste for foreldrepengar
 • 2018: DSOP-samarbeidet: Samtykkebasert lånesøknad
 • 2017: NAV med Digital sykefråværsoppfølging 
 • 2016: Deichmanske bibliotek Tøyen
 • 2015: A-ordninga til NAV, Skatteetaten og SSB

Kontakt

Olav Skarsbø

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 99 34 62