Digitaliseringsprisen 2021

Nå kan du foreslå kandidater til årets digitale suksesshistorie!

Digitaliseringsprisen

Hvem fortjener Digitaliseringsprisen i år?

Digitaliseringsdirektoratet inviterer deg til å foreslå kandidater som bidrar til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi og visjon om én digital offentlig sektor. Vinneren kåres på Digitaliseringskonferansen 26. mai.

Det ligger en klar forventning fra regjeringen om at offentlig forvaltning skal utnytte mulighetene som digitalisering gir for å lage gode tjenester for brukerne og samtidig effektivisere forvaltningen. På Digitaliseringskonferansen vil de som har lyktes best med å møte disse forventningene få heder og ære for sitt arbeid.

Kriteriene som blir lagt til grunn for vurdering av kandidatene:

  • Offentlig sektor er tjenesteeier​
  • Bidrar til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi
  • Et samarbeid på tvers av offentlige virksomheter, sektorer og gjerne offentlig-privat sektor som bidrar til en enklere digital hverdag
  • Setter brukeren i sentrum ​
  • En innovativ digital løsning/tjeneste    ​
  • Deler og bruker data på en god måte 
  • God bruk av nasjonale fellesløsninger ​
  • Kan vise til klare gevinster og/eller et høyt gevinstpotensial

Årets jury

En jury ledet av Digitaliseringsdirektoratet velger ut tre finalekandidater som blir presentert på konferansen. Selve kåringen av årets digitale suksesshistorie gjøres av deltakerne på Digitaliseringskonferansen ved en digital avstemming.

Juryen
Juryen (f.v.): Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway, Marianne Hofseth-Olsen, administrerende direktør i Den Norske Dataforening, Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS og juryleder Olav Skarsbø, Digitaliseringsdirektoratet.