Digitaliseringsprisen 2021

Bli med på kåring av vinneren av Digitaliseringsprisen på Digitaliseringskonferansen 26. mai.

Illustrasjon: To personer står ved siden av en gylden pokal

Innhold

  Om prisen

  Det ligger en klar forventning fra regjeringen om at offentlig forvaltning skal utnytte mulighetene som digitalisering gir for å lage gode tjenester for brukerne og samtidig effektivisere forvaltningen. Hvem bidrar best til å realisere regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi og visjon om én digital offentlig sektor? På Digitaliseringskonferansen vil de som har lyktes best med å møte disse forventningene få heder og ære for sitt arbeid.

  Da fristen for å foreslå kandidater til prisen gikk ut 9. april, hadde vi mottatt 22 forslag - og vi kan si allerede nå at det er mange gode kandidater!

  Kriteriene som blir lagt til grunn for vurdering av kandidatene:

  • Offentlig sektor er tjenesteeier​
  • Bidrar til å realisere regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi
  • Et samarbeid på tvers av offentlige virksomheter, sektorer og gjerne offentlig-privat sektor som bidrar til en enklere digital hverdag
  • Setter brukeren i sentrum ​
  • En innovativ digital løsning/tjeneste    ​
  • Deler og bruker data på en god måte 
  • God bruk av nasjonale fellesløsninger ​
  • Kan vise til klare gevinster og/eller et høyt gevinstpotensial

  De nominerte

  Virksomhet Tjeneste/løsning
  DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Tilsetting og Arbeidskontrakt (TOA)
  Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet Nasjonal portal for bekymringsmelding
  Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet Digitalt støttet mekling
  Den norske kirke, Kirkepartner, Ecclesia Systemer og Kirkedata Gravplassforvaltning
  Folkehelseinstituttet MSIS-Labdatabasen
  Kystverket BarentsWatch, SafeSeaNet/Nasjonalt SingleWindow m.fl
  Skatteetaten Folkeregisteret - prosjekt modernisering av Folkeregisteret

  NAV, Statens Pensjonskasse,
  Lånekassen, Kartverket,
  Tolletaten, Statens Vegvesen,
  Digdir, Statistisk Sentralbyrå,
  Brønnøysundregistrene,
  Norsk Helsenett, UDI
  og Skatteetaten

  Tenor testdatasøk
  Stavanger kommune Datasjø
  Landbruksdirektoratet VETS - et enklere møte med det offentlige for veterinæren
  Lillestrøm kommune i samarbeid med InfoTiles og Microsoft InfoTiles - Smartbyplattform
  Viken fylkeskommune Elements Cloud
  AirMont og Halden Kommune airMont - Monitorering av utslipp for bedre luftkvalitet og økt livskvalitet
  Sykehuspartner HF Covid-19 - rapportering av svar på hurtigtester
  Helse Sør-Øst og Direktoratet for e-helse Dokumentdeling i Kjernejournal
  BER - Beredskapsetaten i Oslo kommune TRIO - Digitalt samvirke
  NRK NRK TV
  Origo Feberklinikk og infrastruktur informasjonsflyt pandemi, Oslo kommune
  Lærerne i Norge Teams, Zoom
  KF Innbyggerkontakt
  Finans Norge Pensjonskontoregisteret
  Melissa Molholland: CEO i Crayon House Bistand til forskjellige tjenester og løsningslag

  Årets jury

  En jury ledet av Digitaliseringsdirektoratet velger ut tre finalekandidater som blir presentert på konferansen. Selve kåringen av årets digitale suksesshistorie gjøres av deltakerne på Digitaliseringskonferansen ved en digital avstemming.

  Juryen
  Juryen (f.v.): Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway, Marianne Hofseth-Olsen, administrerende direktør i Den Norske Dataforening, Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS og juryleder Olav Skarsbø, Digitaliseringsdirektoratet.

  Tidligere vinnere

  • 2019: NAVs nye nettjeneste for foreldrepenger
  • 2018: DSOP-samarbeidet: Samtykkebasert lånesøknad
  • 2017: NAV med Digital sykefraværsoppfølging 
  • 2016: Deichmanske bibliotek Tøyen
  • 2015: A-ordningen til NAV, Skatteetaten og SSB