Digitaliseringskonferansen 2021

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Konferansen går av stabelen 26. mai. Årets tema er «Sammen for en enklere digital hverdag». Dagen etter kan du følge tre fagspor med ulike tema.

Digitaliseringskonferansen 2021 plakat

Det er høye forventninger til at offentlige og private virksomheter skal utvikle stadig nye og bedre digitale tjenester. Men hvordan skaper vi en enklere digital hverdag for innbyggerne, næringslivet og organisasjonslivet? Hvor går veien fra visjon til virkelighet?

På Digitaliseringskonferansen ønsker vi å gi svar på sentrale spørsmål mange stiller seg. Hvor trykker skoen i dag, og hva skal til for å nå regjeringens mål om én digital offentlig sektor? Vi snakker mye om sammenhengende tjenester, men hva innebærer egentlig det? Hvorfor bruker de beste det vi kaller et «digitalt økosystem», og hva består dette økosystemet egentlig av?

Du får høre mer om og se gode eksempler du kan lære av, inkludert hvordan vi kan og bør gjenbruke data som allerede finnes for å gjøre hverdagen enklere og skape nye verdier. Hvordan går du fram, og hvordan får du den støtten og hjelpen du og dine samarbeidspartnere trenger?

Heldigital konferanse med utstillerarena

Første dag får du det store bildet med flere konkrete eksempler med konkrete erfaringer på beste praksis. Dag to inviterer vi til å gå i dybden på tre viktige temaer: sammenhengende tjenester, det digitale økosystemet og informasjonssikkerhet. Vi vil også legge til rette for at virksomheter kan profilere seg med utstillingsplass.

Arrangementet går over to dager:

26. mai:

Digitaliseringskonferansen (varighet inntil 4 timer)

Vi tar for oss det store bildet, målene, planene og viser de gode eksemplene.

27. mai:

Fagspor (varighet 3 x 1,5 timer)

1. Sammenhengende tjenester

Helhetlige digitale løsninger krever en arbeidsform der brukeren, samarbeidet, forankringen og styringen på tvers står sentralt. Vi må starte sammen, forme sammen og levere sammen.

2. Det digitale økosystemet

Hvordan tenker vi at offentlige og private virksomheter kan dra nytte av delte dataressurser, nasjonale fellesløsninger, arkitekturer og plattformer?

3. Informasjonssikkerhet

Mer komplekse systemer stiller stadig strengere krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Hvordan sikrer vi informasjonsbehandlingen?

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om program og bidragsytere. Har du en historie, et prosjekt eller en utfordring som flere kan ha nytte av å ta del i på Digitaliseringskonferansen? Da vil vi gjerne høre om det! Ta kontakt med Jens Nørve.

Informasjon om påmelding kommer senere.