Det handler om mennesker

Fra 2022 er Digitaliseringskonferansen tilbake som fysisk møtepunkt og treffsted for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor! Hovedtema på kommende konferanse er «Digitalisering – det handler om mennesker».

Plakat for Digitaliseringskonferansen 2022

Det er høye forventninger til at offentlige og private virksomheter skal utvikle stadig nye og bedre digitale tjenester. På forrige konferanse snakket vi mye om hva sammenhengende tjeneste er, hvor skoen trykker og hva som skal til for å få mer fart på digitaliseringen.

Menneskene: Brukerne og oss i offentlig sektor

På konferansen i 2022 skal vi for alvor sette brukeren i sentrum og høre mer om hvordan dette gir føringer for digitaliseringsarbeidet, ledelse, bruk og deling av data – og utvikling av sammenhengende tjenester på tvers.

Det er vi i offentlig forvaltning som må jobbe godt sammen for at dette skal skje. Til konferansen kommer derfor toppledere og politikere som peker ut kursen og gir styringssignaler for digitaliseringsarbeidet.

Få informasjon og inspirasjon!

Du får eksempler du kan lære av, hvilke verktøy, ordninger og ressurser du kan bruke og hvilke samarbeidspartnere du kan søke mot. Du kan hente inspirasjon, forstå hvordan du kan gjenbruke fellesløsninger, dele og bruke data – ja hvordan du kan benytte det felles digitale økosystemet for å skape tjenester som gir nytte og verdi for de viktigste «kundene» våre – deg og meg.

Velkommen til konferanse

Stedet er Gardermoen 31. mai og 1. juni 2022. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.