Årets tema

Årets tema er «Sammen for en enklere digital hverdag». Hvordan skaper vi en enklere digital hverdag for innbyggerne, næringslivet og organisasjonslivet? Hvor går veien fra visjon til virkelighet?

Det er høye forventninger til at offentlige og private virksomheter skal utvikle stadig nye og bedre digitale tjenester.

På Digitaliseringskonferansen ønsker vi å gi svar på sentrale spørsmål mange stiller seg. Hvor trykker skoen i dag, og hva skal til for å nå regjeringens mål om én digital offentlig sektor? Vi snakker mye om sammenhengende tjenester, men hva innebærer egentlig det? Hvorfor bruker de beste det vi kaller et «digitalt økosystem», og hva består dette økosystemet egentlig av?

Du får høre mer om og se gode eksempler du kan lære av, inkludert hvordan vi kan og bør gjenbruke data som allerede finnes for å gjøre hverdagen enklere og skape nye verdier. Hvordan går du fram, og hvordan får du den støtten og hjelpen du og dine samarbeidspartnere trenger?

Heldigital konferanse med utstillerarena

Første dag får du det store bildet med flere konkrete eksempler med konkrete erfaringer på beste praksis. Dag to inviterer vi til å gå i dybden på tre viktige temaer: sammenhengende tjenester, det digitale økosystemet og informasjonssikkerhet. Vi vil også legge til rette for at virksomheter kan profilere seg med utstillingsplass.

Påmelding for deltakere

Følg lenken under til påmelding for deltakere. Prisen er kr 900,-.