Veiledere, dokumenter og høringssvar

Her har vi samlet noen veiledere og dokumenter som kan være nyttige når du skal dele data. Du finner også høringssvar som Nasjonalt ressurssenter for deling av data har vært med på å utarbeide.

Innhold

  Veiledere

  Her finner du veiledere som kan hjelpe deg til å få oversikt over ulike problemstillinger og hvordan skal tilnærme deg disse problemstillingene.

  Rapporter og andre dokumenter

  Her finner du flere typer dokumenter. Vi tror at hele eller deler av disse dokumentene kan bidra til å gi deg en oversikt over spørsmål knyttet til deling av data.

  Høringssvar

  Ressurssenteret gir innspill til relevante høringer for å fremme digitaliseringsvennlig regelverk. Våre innspill er som regel en del av et høringssvar fra Digitaliseringsdirektoratet. Vi er av og til involvert i Skates arbeid med høringer. Derfor finner du også enkelte høringssvar fra Skate her.

  Har du eller kjenner du til noe som burde vært lenket til på denne siden? Da setter vi stor pris på et innspill.