Understøttende tiltak i statlig sektor

Disse tiltakene er foreløpig meldt inn som understøttende tiltak til regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å oppdatere beskrivelsene av tiltakene, og disse vil bli lagt ut fortløpende.

Det legges opp til at alle understøttende tiltak skal rapportere status kvartalsvis til Skate ved Skates arbeidsutvalg (AU).

Tiltak Ansvarlig Understøttende innsatsområde i strategien
Innebygget arkivering Arkivverket Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
Digitalarkivet som nasjonal fellesløsning Arkivverket

Økt deling av data og verdiskaping

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Ny registerplattform – Brsys Brønnøysundregistrene Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
Deling av data Digitaliseringsdirektoratet Økt deling av data og verdiskaping
Torget for digitale fellesløsninger Digitaliseringsdirektoratet Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
Felles oversikt over begreper, informasjonsmodeller og sluttbrukertjenester Digitaliseringsdirektoratet Klart og digitaliseringsvennlig regelverk
Tilrettelegging for tverrsektoriell samhandling Digitaliseringsdirektoratet

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Økt deling av data og verdiskaping

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Bedre informasjonssikkerhet i forvaltningen Digitaliseringsdirektoratet

Økt deling av data og verdiskaping

Digital sikkerhet

Tjenesteutviklingsplattformen – Altinn 3.0 Digitaliseringsdirektoratet

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Helhetlig tilgangsstyring (HELT) Digitaliseringsdirektoratet Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
Fullmakt for innbyggere (Fufinn) Digitaliseringsdirektoratet Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
Helseanalyseplattformen Direktoratet for e-helse

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Økt deling av data og verdiskaping

Markedsplass for skytjenester

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Økt deling av data og verdiskaping

Modernisering av Folkeregisteret Skatteetaten Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling