Understøttende tiltak i kommunal sektor

Disse tiltakene er foreløpig meldt inn som understøttende tiltak til regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å oppdatere beskrivelsene av tiltakene og disse vil bli lagt ut fortløpende.

Det legges opp til at alle understøttende tiltak skal rapportere status kvartalsvis til Skate ved Skates arbeidsutvalg (AU).

Tiltak Ansvarlig Understøtter innsatsområde i strategien
FIKS tjenesteutviklingsplattform KS Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
Deling av data – kommunal sektor KS Økt deling av data og verdiskaping
Digital sikkerhet – kommunal sektor fellestiltak KS Digital sikkerhet
Sammenhengende tjenester – kommunal sektor fellestiltak KS Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum
Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak KS Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor
Styrket samarbeidet med privat sektor – kommunal sektor fellestiltak KS Styrket samarbeid med privat sektor
Økt digital kompetanse – kommunal sektor fellestiltak KS Økt digital kompetanse i offentlig sektor