Vi er godt i gang med å realisere målene for 2025 i digitaliseringsstrategien. I rikets digitale tilstand presenterer vi nøkkeltall, utfordringer og vurderinger av måloppnåelse.