Skate-nettverket

Skate-nettverket er et tilbud til offentlige virksomheter om å få tilgang til samhandlingsområdet for Skate, Skates arbeidsutvalg og tiltak under Digitaliseringsdirektoratets tverrgående digitaliseringsstrategi. Ved å melde seg inn i Skate-nettverket kan alle virksomheter i norsk forvaltning følge arbeidet rundt Skate tettere.

Deltakelse

Alle virksomheter i norsk forvaltning kan delta i Skate-nettverket. Én navngitt bruker fra hver virksomhet representerer virksomheten i Skate-nettverket. Representanten får lesetilgang til Skates samhandlingsområde og er kontaktpunkt for alle henvendelser til virksomheten.

Representanten forutsettes å dele relevant informasjon fra samhandlingsområdet med andre i egen virksomhet som har behov for informasjonen. Som deltaker i Skate-nettverket kan virksomheten, ved representanten, bli bedt om innspill og synspunkt på konkrete saker både fra Skate-sekretariatet og fra tiltakseiere for tiltak under Digdirs tverrgående digitaliseringsstrategi.

Ønsker virksomheten å gi innspill utover det man er invitert til, må representanten kontakte Skate-sekretariatet eller aktuell tiltakseier med en kort begrunnelse.

Innspill og meldinger som representanten sender inn, gjøres på vegne av virksomheten og forutsettes forankret i tråd med god forvaltningspraksis.

Det er ikke tillatt å legge taushetsbelagt eller annen beskyttelsesverdig informasjon på samhandlingsområdet. I utgangspunktet er all informasjon tilgjengelig for alle brukere.