Norsk offentlig sektor skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Vi er godt i gang med å realisere målene for 2025 i regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi, men vi trenger mer kraft på arbeidet med digital sikkerhet, og vi må adressere digitalt utenforskap og brukernes tillit til offentlige digitale tjenester.