Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Publiser tekstdokumenter på offentlige nettsider i PDF

Er det behov for å ivareta formatering, utover det som er mulig ved bruk av HTML og CSS, slik at overforstående krav skal fravikes, er det obligatorisk å utforme slike dokumenter i Portable Document Format, PDF

Hvorfor følge?

For at det skal være lett for alle å lese innholdet du publiserer, bør man benytte standarder.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, § 4
Bruksområde Standarder
Status Aktiv (per 1.1.2013)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.