Medietilsynet: Digital hverdag

Prosjektet skal utvikle moderne og tidsriktige tjenester for selvbetjening og samhandling med de medieaktørene som på ulikt vis har å gjøre med Medietilsynet. Støtte: kr 4 851 220.

Medietilsynet er under omstilling og skal bli mer effektivt bl.a. gjennom digitalisering. De ønsker å vri ressurser og aktiviteter i tråd med ny strategi. Nye teknologiske løsninger skal effektivisere interne arbeidsprosesser og forbedre løsningene ut mot eksterne aktører og tilby nye relevante tjenester. Dagens IT-løsninger er så utdaterte at det ikke er mulig å hente hjelp i markedet til å vedlikeholde dem.

Prosjektet skal levere:

  • videreutvikle nåværende løsning, Salesforce. Den skal erstatte mange og utdaterte fagsystemer, gi økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet.
  • webapplikasjon/ Min side-løsning – legge til rette for selvbetjening for aktører som samhandler med Medietilsynet. Skal erstatte dagens skjemaløsninger.
  • publiseringsplattform og database for data og informasjon. Forbedre analyser, sammenstillinger og innsikt. Skal erstatte dagens statiske rapporter med mer dynamisk visning av innhold. Skal forbedre tilgjengelighet og brukervennligheten av dataene.