Lederinngangen til krav og anbefalinger

Som leiar har du ansvar for at krav og anbefalingar til digitalisering blir fulgt. Her hjelper vi deg med å halde oversikt.

Ikon som illustrerer flere personer

Det er mange krav og anbefalinger rettet som gjelder digitaliseringsarbeid i offentlig forvaltning. Som leder er det ditt ansvar å passe på at disse kravene og anbefalingene blir fulgt opp. Som et minimum må du passe på at krava blir fulgt. Dersom du er usikker på forskjellen mellom krav og anbefalingar, kan du lese meir om dette via lenka nedanfor.

Sidan omfanget av krav og anbefalingar er relativt stort, har vi samla og kategorisert dei. Du slepp du å leite fleire stader etter kva som gjeld. Du kan òg lage underutval av krav og anbefalingar, for å sjå kva som gjeld dersom du har ansvar for åutvikle ei digital løysing, gjere ei anskaffing eller lage ein digitaliseringsstrategi for verksemda di.