Krav og anbefalinger: Universell utforming

Her er oversikt over alle krav og anbefalinger ved universell utforming. Du kan filtrere ut hvilken sektor du ønsker å se om kravet er anbefalt eller obligatorisk for, fra menyen nedenfor.