Krav og anbefalinger innenfor digitalisering

Bruk filter for å spisse visningen. Vil du kun sjå krav for kommunar? Eller alle krav i Digitaliseringsrundskrivet?

Du valde Forskrift om IT-standardar i offentleg forvaltning and Stat: Krav, som gav 9 treff.