Krav og anbefalinger innen digitalisering

Her får du en oversikt over krav og anbefalinger som gjelder ved digitaliseringsarbeid i offentlig forvaltning. Du startar ved å velje om du ynskjer å sjå krav og anbefalingar for stat eller kommune.

To store hender legger en sirkel og en firkant inntil hverandre - rød.svg