Krav og anbefalinger III

Her får du ei oversikt over krav og anbefalingar som gjeld ved digitaliseringsarbeid i offentleg forvaltning. Du kan nedanfor velje om du ynskjer å sjå dei sortert etter oppgåve eller fagområde. I tillegg kan du som leiar få ein meir heilheitleg oversikt via Leiarinngangen.

To store hender legger en sirkel og en firkant inntil hverandre - rød.svg