Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Kommuniser med innbyggere og næringsliv gjennom digitale, nettbaserte tjenester

Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester.

Hvorfor følge?

For å bidra til målet om at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel eForvaltningsforskriften § 8
Bruksområde Brukeren i sentrum
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.