Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering KMD vurderer departementenes satsingsforslag om utvikling av IT-løsninger

KMD skal vurdere, prioritere og gi uttalelse om departementenes satsingsforslag om utvikling av IKT-løsninger.

Hvorfor følge?

For å gi en koordinert og samlet uttalelse om de ulike satsingsforslagene.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 3.2
Bruksområde Finansiering
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.