Innovasjonsprisen

KMDs innovasjonspris skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2020 er på 500 000 og skal tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. 

Søk om KMDs innovasjonspris 2020

Last ned søknadsskjemaet og send til innovasjonspris@digdir.no for å søke om KMDs innovasjonspris.

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra kommuner som nå opplever et enormt press på kommunal tjenester og ikke har anledning til å søke om årets pris. Søknadsfristen er derfor utsatt på ubestemt tid. Kommuner som allerede har søkt om prisen kan gjøre endringer på søknaden og sende oss den oppdaterte versjonen om de ønsker det.

Se tidligere søknader til KMDs innovasjonspris.

En anerkjennelse av dem som går foran

Å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier, og det innebærer risiko for å feile. Det koster å være i front og bane vei for andre. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndighetene å anerkjenne dem som går foran. Prisen skal derfor tildeles en kommune som er i front på innovasjon.

Nytt – nyttig – nyttiggjort

Juryen vektlegger at innovasjonsprosessen har et lengre løp:

  1. Man identifiserer at det er behov for noe nytt.
  2. Man utvikler noe som er nyttig.
  3. Den nye løsningen er nyttiggjort.

Last ned søknadsskjema 2020

Kriterier

Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon.

Juryen vil videre se på hvorvidt løsningen(e):

  • har nyhetsverdi. Hvor nytt er dette?
  • er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
  • har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
  • har endret arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye samarbeidskonstellasjoner, metodebruk, framgangsmåter, etc.?
  • har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen og/eller utenfor kommunegrensen?

”Skal vi løse fremtidens velferdsoppgaver, må vi jobbe smartere enn i dag. Innovasjonsprisen er et bidrag til dette. Det er utrolig artig å se hvor mye innovativt som skjer i norske kommuner. Jeg håper mange kommuner blir inspirert av de gode tiltakene."

Statssekretær Paul Chaffey

"Livet etter prisen" – spredningsaktiviteter

For at innovasjon skal skape samfunnsmessig merverdi er det viktig at løsningen spres til andre. Kommunene som søker om prisen forplikter seg til å dele sin erfaring med andre. Digdirs innovasjonssatsing vil i samarbeid med de nominerte kommunene legge til rette for dette gjennom fysiske og digitale møteplasser etter prisutdelingen.

Digdir løfter frem kommunene som blir nominert til innovasjonsprisen. Dette har vi gjort siden 2015 ved å produsere filmklipp om innovasjonsarbeidet til de nominerte kommunene og ved å arrangere møteplasser i samarbeid med de nominerte.

Filmklipp om innovasjonsarbeid i kommunene

Prisutdelingen

KMDs innovasjonspris 2019 gikk til Trondheim kommune, og ble delt ut av statssekretær Aase Marthe Horrigmo på Fremtidens kommuner i Arendal.

Trondheim kommune fikk prisen for å ha jobbet helhetlig og systematisk med innovasjonsarbeid. Fjell og Ulstein kommune var sterke finalister til prisen og mottok heder og ære fra jury og statssekretær Aase Marthe Horrigmo.

Kommunaldepartementet står bak prisen som ble delt ut for første gang i 2014. Tidligere vinnere er Arendal, Sandnes, Bærum, Asker, Træna og Trondheim kommune.

Jury og søknadsskjema 2020

Hver kommune har mulighet til å sende inn en søknad, med opptil tre innovasjonseksempler:

Søknadsfristen er utvidet på grunn av korona-situasjonen.

Det vil komme mer informasjon om juryen som skal vurdere søknadene på våre nettsider når juryen er klar.

Digdir er sekretariat for juryen og sørger for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@digdir.no