Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Inkluder bruksvilkår som åpner for innhøsting og gjenbruk til språkteknologiske formål

Disse vilkårene bør være videre enn for andre typer gjenbruk. Terminologi og begrepslister bør leveres til Felles begrepskatalog.

Hvorfor følge?

Gjenbruk av informasjon bidrar til raskere og enklere saksgang både for brukerne og for de offentlige virksomhetene.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: anbefaling

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.2
Bruksområde Gjenbruk og viderebruk
Status Aktiv (pr 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.