Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Ikke spør brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om

Offentlege verksemder skal ikkje spørje brukarane på nytt om tilhøve dei allereie har gitt opplysningar om. Om data finnast hos ei anna verksemd, skal data hentast derifrå, gitt at det ligg føre eit rettsleg grunnlag.

Hvorfor følge?

Målet er at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke må levere samme opplysning mer enn én gang.

Krav eller anbefaling

Statlig sektor: krav

Kommunal sektor: anbefaling

Hjemmel Digital agenda, kap 7
Bruksområde Informasjonsforvaltning
Status Aktiv (fra 15.04.2016)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.