Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Håndter følgende steg i anskaffelsesprosess digitalt: kunngjøring, mottak av tilbud og faktura

Virksomhetene skal håndtere følgende steg i anskaffelsesprosess digitalt: kunngjøring, mottak av tilbud og faktura

Hvorfor følge?

Du bør følge stegene for å effektivisere digitale anskaffelsesprosessen både for deg selv, innkjøpere og leverandøren.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: krav

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet: kapittel 1.9
Bruksområde Anskaffelser
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.