Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Gjør data tilgjengelig i tråd med bestemmelsene

Data skal gjøre tilgjenglig i tråd med viderebruksbestemmelsene i offentleglova og retningslinjer ved tilgjengliggjøring av offentlige data

Hvorfor følge?

Ved at alle følger de samme retningslinjene blir det sikrere, lettere og mer effektivt å dele og gjenbruke data.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.2
Bruksområde Gjenbruk og viderebruk av data
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.