Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Gi brukeren veiledning

Brukere skal få hjelp og veiledning til å benytte virksomhetens digitale tjenester, for eksempel gjennom veiledning på nett, digital dialog eller direkte kontakt.

Hvorfor følge?

For å bidra til målet om at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 1.1
Bruksområde Brukeren i sentrum
Status Aktiv (pre 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.