Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg kravene i KS-ordningen på prosjekt over 300 millioner

Digitaliseringsprosjekter på mer enn 300 millioner kroner må følge kravene i KS-ordningen.

Hvorfor følge?

For å sikre virksomhetens mulighet for å realisere gevinst, bruke virksomhetens utviklingsressurser mest hensiktsmessig og minske prosjektusikkerheten.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kap 2.1
Bruksområde Prosjektgjennomføring
Status Aktiv (per 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.