Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg de overordnede arkitekturprinsippene

Virksomheten skal følge den til enhver tid gjeldende versjon av overordnede arkitekturprinsippene, og må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik.

Hvorfor følge?

Ved bruk av prinsippene bidrar du til økt samhandlingsevne på tvers av virksomheter og sektorer.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kap. 1.7
Bruksområde Arkitektur
Status Aktiv (fra 1.1.2021)

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.