Oversikt over krav og anbefalinger innenfor digitalisering Fagdepartementet skal sende KMD en kopi av IKT-relaterte budsjettforslag

Når fagdepartementet sender inn IT-relaterte budsjettforslag i regjeringens budsjettprosess, skal det også sende en kopi til KMD. KMD vurderer og prioriterer mottatte satsingsforslag, og avgir en administrativ uttalelse til FIN før regjeringens første budsjettkonferanse i mars. Fagdepartementene får kopi av KMDs uttalelse til FIN.

Hvorfor følge?

For at KMD skal kunne gi enkoordinert og samlet uttalelse om forslaget.

Krav eller anbefaling

Statlige virksomheter: krav

Kommunale virksomheter: anbefaling

Hjemmel Digitaliseringsrundskrivet, kapittel 3.1
Bruksområde Finansiering
Status Aktiv

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt.